gradnja hiše po fazah

Po temeljitem razmisleku in pretehtanju vseh možnih opcij ste se odločili za gradnjo lastne hiše in po malem si že predstavljate, kako se boste vselili v vašo sanjsko hišo. Toda, ali poznate vse faze gradnje in z njimi povezana dela, ki vas čakajo na tej poti?

V nadaljevanju se boste lahko seznanili z vsemi fazami – od planiranja pa do končne postavitve vaše hiše. S poznavanjem posameznih faz ne boste padali nepripravljeni iz ene nepredvidene situacije v drugo v vsestransko napetem in razgibanem obdobju gradnje hiše.

Brez sprejete odločitve za gradnjo bo vaša sanjska hiša obstajala samo kot sanjska

Vsak gradbeni projekt se prične z fazo sprejemanja odločitve o gradnji hiše. V tej fazi se soočite  z različnimi  pomembnimi dejavniki. Po besedah arhitekturnega biroja  vam svetujemo :

 • Temeljito razmislite in postavite svoje prioritete in kriterije glede hiše
 • Razjasnite in zagotovite ustrezno financiranje
 • Poiščite in kupite ustrezno parcelo ( v kolikor je še nimate)
 • Poiščite in pooblastite ustrezni arhitekturni biro

Tri gradbene faze gradnje hiše

Odločitev o gradnji hiše je sprejeta, sedaj sledijo tri gradbene faze

Gradbena dela pri hiši lahko razdelimo na tri faze:

 • Planiranje
 • Surova gradbena dela
 • Notranja gradbena dela

1: Faza planiranja

Sanjska hiša je narisana na papirju

Ni gradnje brez ustreznega načrta. Arhitekt bo na podlagi vaših želja, idej in potreb pripravil načrt za hišo ob upoštevanju vseh zakonitosti in predpisov in vam predstavil svojo idejo na papirju ali v digitalni obliki. Rezultat tega je gradbeni  načrt, ki je prav tako osnova za obračun stroškov , s čimer lahko konkretizirate financiranje gradnje hiše.

Odobritev načrta/gradbeno dovoljenje

Načrt, ki vam ga je po vaših željah pripravil arhitekt, mora zadostiti tudi vsem ustreznim zakonskim podlagam in predpisom, zato potrebujete odobritev s strani upravne enote, ki vam na osnovi tega izda gradbeno dovoljenje.

Načrt izvedbe / izvedbeni načrt

Po odobritvi načrta oz. pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izvedbeni načrt. V praksi ga običajno  pripravi arhitekt in ne izvajalec gradbenih del.

Določitev količine, specifikacija storitev in pridobivanje ponudb

Izvedbeni načrt je podlaga in osnova za določitev potrebnih količin, specifikacijo posameznih storitev, pridobivanje ponudb za posamične izvajalce ( gradbena dela, elektro in druge instalacije, krovska in kleparska dela, itd)

Pridobivanje ponudb in – preverba

Potem, ko so popisana posamezna dela in se pridobivajo ponudbe s strani ustreznih podjetij, se le te preverijo in preučijo s pomočjo arhitekta in nadzornika gradnje hiše. Po strokovnem pregledu se izbere najustreznejšo, ki pa ni nujno vedno najcenejša.

Pričetek del

Praviloma najboljši ponudnik ( po temeljitem cenovnem pogajanju) pridobi naše naročilo in gradnja hiše se končno lahko  prične.

 

2: Surova gradbena faza – končno začetek gradnje hiše

Ta faza obsega vsa dela od izkopa do postavitve grobe hiše. Surova gradnja obsega vsa dela od izkopa, temeljev ,nosilnih zidov, dimnikov  in strehe. Praviloma se šteje v surovo gradnjo tudi notranje stene, stopnice in strešno kritino. Običajno se zaključek surove gradbene faze proslavi z mlajem ali smrekico na strehi.

Surova gradbena faza obsega naslednja dela:

 • Priprava terena za gradnjo, zaščita oskrbovalnih vodov, rušenje obstoječih stavb, odstranjevanje neželene vegetacije in odstranjevanje onesnaženih mest.
 • Potrebno je postaviti gradbišče, kar pomeni, da je treba zagotoviti vodo in elektriko, zagotoviti dostop na gradbišče, zavarovati gradbišče.
 • Izkop gradbene jame
 • Polaganje temeljev. To vključuje ulivano osnovno ploščo, pa tudi namestitev ozemljitvenih in dovodnih vodov in izvedbo različnih tesnilnih del.
 • Izgradnja kleti in namestitev drenažnega sistema.
 • Izgradnja zgornjih nadstropij, ulivanje stopnic in stropov.
 • Postavitev strešne konstrukcije

3: Notranja gradbena dela

Posebej v tej fazi je koordinacija  zelo pomembna!

Osnova hiše je postavljena, temelji, zidovi in streha.  Sedaj pridejo na vrsto notranja gradbena dela. V to fazo spadajo vsa dela, ki naredijo prostore uporabne in primerne za bivanje. V tej fazi je koordinacija bistvenega pomena. Brez nje so zamude in problemi zagotovljeni. Praviloma to koordinacijo prevzame arhitekt ali nadzornik gradnje. V kolikor imamo nadstandardne želje ( npr. luksuzne vile) v tem delu vključimo notranjega arhitekta ( interier).

Kaj je potrebno v tem delu posebej poudariti?  Vsekakor je potrebno upoštevati čas sušenja določenih materialov, ki je za vsak material posebej specifičen, odvisen tudi od zunanjih pogojev, letnega časa ,itd.

Notranja gradbena dela poleg ostalega obsegajo:

 • Izbira in Polaganje Strešne kritine
 • Instalacijska dela ( elektro, ogrevanje,voda, ..)
 • Polaganje estrihov
 • Notranji ometi
 • Vgradnja oken in vrat
 • Izdelava talnih oblog
 • Slikopleskarska dela
 • Montaža grelnih teles, sanitarnih objektov,
 • Vgradnja notranjih vrat
 • Notranja oprema

Temu primerno se velikokrat potrebujejo različni izvajalci naenkrat: zidarji, instalaterji, električarji, mizarji, slikopleskarji, polagalci talnih oblog, itd.

Prevzem novogradnje: Preden se vselite

Tri gradbene faze gradnje hiše so zaključene, vaša sanjska hiša stoji. V osnovi se lahko že vselite. Vseeno vas pred tem čaka še pomemben mejnik: prevzem novogradnje. Velja za prehod iz gradbene faze v fazo bivanja.

Kakor  velja podpisana pogodba o gradnji hiše za pomemben pravni dokument, tako je tudi dokument o prevzemu eden izmed bistvenih pravnih aktov. S podpisom ( zaželjeno ob asistenci nadzornika gradnje in arhitekta) tega dokumenta  kot naročnik gradnje potrdite , da je gradnja hiše v skladu z predpisanimi zahtevami in načrti. Po uspešno opravljenem prevzemu je vselitev v vašo hišo dokončna.